...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަހުލުން
ނ.
(1) އަހުލުވެރީން.
(2) މ.
ކޮޅުވަން ޖަހާއިރު ހުއްޓި ތަކާއިއެކު ރޯނު ފަށަކުން ކަނޑައި ނުލައި އެއްފަށް ލައްވާފައި ހައްޔަރު ކުރެމުން ގެންދިޔުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަހުލުވެރިން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ