...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަށަ
އ.
އަށް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަތެއް . ނުވައެއް . ރަހިމު . ރިޔަންކޮޅުއެޅުން . ބަނޑުއަޅައިވިހެއުން . ބަލިފައި . ބަލިފައިގައިހިފުން . ބަލިޖެހުން . ކެށެގަނޑޮ . އަށު . އަށްވަނަ . އަރު . އާށު . އުޑުބޮމަ . އެއްގޮހޮރުގައި އޮތުން . މައުގަޅަ . މާބަނޑު . މިއަށަމަ . މިއަށަމި . މުޑުވައްކުދީން . ފުރޭތަހިފުން . ދުސްމިނުވުން . ތަހުޒީބުވުން . ތަރުބިޔަތު . ތަރުބިޔަތުވުން . ތަރުބިޔަތުކުރުން . ތަރުބިޔަތުލިބުން . ގަރުބަގަތުން . ގަރާރުވުން . ގަރުބަ . ގަތްދެވި ފިލިއަސް ވީ ފަރިތައެއް ނުފިލާނެ . ގޮހޮރު . ސައިތާނުހިފުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ