...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަށަގަތުން
މ.
(1) އާދައެއް ނުވަތަ އެއްޗެއް ނޫނީ ކަމެއް ހަރުލާގޮތްވުން.
(2) ދެމި އޮންނަގޮތްވުން.
(3) ގަރުބަ ގަތުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބަލިޖެހުން . އެއްގޮހޮރުގައި އޮތުން . ފުރޭތަހިފުން . ދުސްމިނުވުން . ތަހުޒީބުވުން . ތަރުބިޔަތުލިބުން . ގަރުބަގަތުން . ގަރާރުވުން . ސައިތާނުހިފުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ