...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަށާހި
ނ.
(1) އަށްޑިހައަށެއް.
(2) 88.
(3) ސަތާހިއާއި ނަވާހިއާއި ދެމެދުގެ އަދަދު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނަވާހި . އޮނަވައި . ސަތާހި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ