...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަށާރަ
ނ.
(1) އެއްދިހަ އަށެއް.
(2) 81.
(3) ސަތާރައާއި ނަވާރައާ ދެމެދުގެ އަދަދު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނދުވަރުމޫސުން . ނަވާރަ . ޅަދަރަ . އަސްކަރުންގެ ދަނޑި . އޮނަވިހި . މައްކާރިމަޑޫ . މުށް . ދޮށަ . ގަލަންދާނު . ސަތާރަ . ސިންކު . ޑ . ޑަވިޔަނި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ