...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަށާވީސް
ނ.
(1) ދެދިހައަށެއް.
(2) 82.
(3) ހަތާވީހާއި ނަވާވީހާއި ދެމެދުގެ އަދަދު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިތަށްތަދުވުން . ހިޔަވިހާ . ހުވަން . ހެއި . ނަކަތް . ނޮރަ . ރޭވަ . ރޯނުނަކަތް . ބުރުނު . އަހުލިހަ . އަށާވީސް ނަކަތުންކުރެ ނަކަތެއް ނިވައުނުވުން . އަވިހި . ފައުލާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ