...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަށު
ނ.
(1) ހިސާބުކުރާއިރު އެއްކޮށް ގުނަކޮށް ގެއްލުމުގައި އަށަކަށް ކިޔާ ގޮތެއް.
(2) އަށެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނަވަހައްޓި . ނަވަހަތްތަރި . ނަވަވަންނަ . ނަވަތިރީސް . އޮނަހައްޓި . އޮނަހަތްތަރި . އޮނަސާޅީސް . ސަތުހައްޓި . ސަތުހަތްތަރި . ސަތުވަންނަ . ސަތުތިރީސް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ