...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަށުހައްޓި
ނ.
(1) ފަސްދޮޅަސް އަށެއް.
(2) 86.
(2) ސަތުހައްޓިއާއި ނަވަހައްޓިއާއި ދެމެދުގެ އަދަދު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނަވަހައްޓި . އޮނަހަތްތަރި . ސަތުހައްޓި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ