...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަށެއް
ނ.
(1) ގުނުމުގެ އަށްވަނަ އަދަދުގެ ނަން.
(28.) (3) ހަތަކާއި، ނުވައަކާއި ދެމެދުގެ އަދަދު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކުރިޖެހިބަތް . އަށާހި . އަށާނަވައި . އަށާރަ . އަށާޅީސް . އަށާވީސް . އަށު . އަށުހައްޓި . އަށުހަތްތަރި . އަށުވަންނަ . އަށުތިރީސް . އަށެއްކަ . އާށު . އުނިމާ . މަލިމަ . ފަނަހަ . ފަނަސް . ގަތާފައި . ގަލަންދާނު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ