...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަށް
އ.
ރައްދުވާ ފާހަގަކޮށްދޭ އަކުރެއް.
މިސާލު:
(ހ) މުޙައްމަދު ގެއަށް ހިނގައްޖެ.
(ށ) ކުދިން ދިޔައީ މަދަރުސާ އަށެެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނދު . ހަނދުބަޑި . ހަނދުވަރުކަކުނި . ހަނދުވަރުދިނުން . ހަނގުހަނޑޫ . ހަނުކިޔާލަވަ . ހަންމޯ . ހަންޑިއަސް . ހަރާންކުރުން . ހަރާންފަދަވާނެ . ހަރާދު . ހަރާދުކިއުން . ހަރުބީއަށް ހިނގުން . ހަރުވާޅު ދާގަނޑު . ހަރޮނގުހިކާ . ހަޅަ . ހަކަވެޅާ . ހަކި . ހަކުރު . ހަކުރުހަލާނފަތް . ހަކުރުފަނި . ހަކުރުދެންޏާ ބޮޑުބޭބެ . ހަކުރުލުން . ހައްދަށް އެރުން . ހައްދު . ހައްދުފަށަށް އެރުން . ހަވަރަށްދެއްވުން . ހަވަރުކެނބު . ހަވަރުގޮވައިލުން . ހަވާދު . ހަތަރުފަލުކުނާ . ހަތަރުދަން . ހަތަރުދަންފަށް . ހަތާވީސް ކިޔެވުން . ހަތި . ހަތިކޮޅު . ހަތޭލި . ހަތޭލިކަށި . ހަތްހެއްތި . ހަތްބަހައްޓާދޮރާށި . ހަތްދުވަސް . ހަތްދުވަސްވުން . ހަތްދެސްމަތި . ހަތްދޮޅަސް . ހަތްގޭފާތިހާއަށް ފުނޑައިފައި ހުރި ދައެއްހެން . ހަލަމަހި . ހަޑިހޭވުން . ހަޑިގިއްލާ . ހާރު . ހާއްޔޯ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ