...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަށްބޮނޑިން ހަތަރުބޮނޑިޖެހުން
"އަށްބޮނޑިންހަތަރުބޮނޑިޖެހުން" މ.
ފައްތަރުލައި ބިލެތް ކަފައިގެން ދެގަނޑު ބިލެތުން އެއްގަނޑު މަގުން ހަދައި ދަތްޕެއްގައި ޖެހުން.
މިގޮތަށް ޖަހަނީ އަށްބޮނޑިބިލެތް ކަފައިގެން ހަތަރު ބޮނޑިކަމުގައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ