...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަށްވަނަ
ނއ.
(1) އަށަކަށްވާ.
(2) ނ.
ހަތްވަނައާއި ޖެހިގެން ފަހަތަށް އަންނަ ވަނަ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިކާކަލޯލަވަ . އ . އަށެއް . އަލިފު . އަގަސްޓް . އަގުރަބު . ވަކުބޯމަޑޫ . ވައްއަޅާމަޑޫ . ވިރުސިކަ . ފަސްބަދުރުވަ . ފުސްނަކަތް . ދާލު . ޙައްޖުބޯފޮޅި . ޝަޢުބާން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ