...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަށްޑިހަ
ނ.
(1) އާހި.
(08) (2) އަށްދިހަ.
(3) ނަވަހަތްތަރިއާއި އެކާހިއާއި ދެމެދުގެ އަދަދު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަތްދޮޅަސް . ނަވަހަތްތަރި . ބަޔާހި . އަށާހި . އާހި . އެކާހި . އޮނަވައި . ފަންސަޔާހި . ދުރޯ . ތެޔާހި . ގުއްލަ . ސަޔާހި . ޠޫލް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ