...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަނހާ
އ.
(1) މީހަކަށް އެއްޗެއް ދައްކައިލުމަށްޓަކައި ބުނާ ބަހެއް.
(2) ވީ ހައިރާންކަމަކުން ނުވަތަ ލިބުނު ހިތާމަވެރި އަސަރަކުން ބުނެވޭ ބަހެއް.
(3) (ގ) އަންހެނުންނަށް ގޮވާ ގޮތެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަނހާއަނހާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ