...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަނބި
ނ.
(1) އަނބިމީހާ.
(2) މީހަކާ އިނދެގެންއުޅޭ އަންހެންމީހާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަތަރުމަސްދިހަވުން . ހަތުރަނބި . ހުންގާނު . ހެބި . ހެމި . ނަގިލިކަހައިލުން . ނަގިލިކަސްމަތިންދިއުން . ނެވިން . ރަނި . ރަނިބޭކަނބަލުން . ރަނިކަންކުރުން . ރަންދިނުން . ރަޖާގަނޑު . ރާނީ . ރޭކުރުން . ބަފައެކޭހަމަކުރުން . ބާތާދަ . ބިސްފުޅު ކެއުން . ބިޑިހެދުން . ބުރަކިރަނިން . ބޮޑުބޭކަނބަލުން . ބޮޑުމިރުސްރިހަ . ޅިޔަނު . ޅީދަރިފުޅު . ކަނބައިދިކިލެގެކަން . ކަލެޔާ . ކާވެނިމަތީ ތިންގަނޑެތި . ކިލަވަތި . ކުޑަކިބާ . ކޮއިބޮނޑި . އަނބި . އަނބިހިޝަރުބަތު . އަނބިކަނބަލުން . އަނބިމީހާ . އަންހެނުން . އަލަތު . އާއޮޑިކުރުން . އެއްމެދު . އެފުޅު . އޮޅިގަނޑު . ވަރިޔާއަޅުވާބުނުން . ވަޅިރީތީ ތޫނިއްޔާއެވެ. އަނބިރީތީ ހެވިއްޔާއެވެ. . ވަތިކޮބާ . ވަތުކިބަ . މަހާރާނީ . މަހާރެހެންދި . މައިދައިތަ . މަލަކާ . މުސްކުޅިއަނބި . ފަހަރި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ