...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަނބިކަނބަލުން
ނ.
އަނބިންނަށް މާތްކޮށްނާއި އެންމެ މާތްކޮށް ކިޔާގޮތް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރަނި . ރަނިބޭކަނބަލުން . ރާނީ . ބުރަކިރަނިން . ބޮޑުބޭކަނބަލުން . ކުޑަކިބާ . މަހާރާނީ . މަހާރެހެންދި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ