...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަނބިމީހާ
ނ.
(1) ފިރިހެނަކު ކައިވެނި ކޮއްގެން އުޅޭ އަންހެންމީހާ.
(2) އަނބި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަތަރުމަސްދިހަވުން . ހުންގާނު . ނަގިލިކަހައިލުން . ނަގިލިކަސްމަތިންދިއުން . ނެވިން . ރަންދިނުން . ރަޖާގަނޑު . ރޭކުރުން . ބަފައެކޭހަމަކުރުން . ބިޑިހެދުން . ޅިޔަނު . ކަލެޔާ . ކާވެނިމަތީ ތިންގަނޑެތި . އަނބި . އަންހެނުން . އަލަތު . އާއޮޑިކުރުން . އެއްމެދު . އެފުޅު . އޮޅިގަނޑު . ވަރިޔާއަޅުވާބުނުން . ވަޅިރީތީ ތޫނިއްޔާއެވެ. އަނބިރީތީ ހެވިއްޔާއެވެ. . ވަތިކޮބާ . ވަތުކިބަ . މައިދައިތަ . ފަހަރި . ފަހަރިދައިތަ . ފަހަރިކޮއްކޮ . ފިރިބަލައިގަތުން . ފިރިބަލައިގަތްފަނިތަށި . ފިރިދެއްކުން . ފުފިއެގެއްލުން . ދައްޔޫސް . ދެމަފިރިން . ދޮންބަފާކަލޭގެ . ދޮންމައިދައިތަ . ތިންފަށްކުރުން . ތިންފަށްވަރި . ތިންފަށްވުން . ގެންގުޅޭރަޖާގަނޑު . ގެއަށް ފޮނުވައިލުން . ގޭއިންނާމީހެ . ގޭމީހުން . ޙަލާލުނެތް މީހުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ