...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަނބު
ނ.
ބިޔަވާ ގަހެއްގައި އަޅާ މޭވާއެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަރުކުރުން . ހައިޑުރޯއިލެކްޓްރިކު . ހަތްބަހައްޓާދޮރާށި . ހިހޫ . ހިލޭޖެހުން . ހުރަސްކުރުން . ހުތްދިނުން . ހޫނުއުޅާ . ހެއްލުން . ހޭރިޔާ . ހޭރިޔާކުރުން . ހޮޑު . ނަނު . ނޮޅިބުރި . ރާމުރާކި . ރުޖޫއަ . ރުޖޫއަވުން . ރޫލެޓު . ރެހާކުރުގެސް . ރޮދި . ރޮދިއަޅާސަރަކަ . ބަހަނާ . ބަހަނާހެދުން . ބަހަނާދެއްކުން . ބަނާތުނޮޅި . ބަބުރުއަނބު . ބައިސިކަލު . ބިޑި . ބީ . ބުންހިއްޕިލަވަބައި . ބުރަކިބޯޅަ . ބުރަކިކުރުން . ބުރުމާ . ބުރޫ . ބުރޫއެރުން . ބުމަރު . ބޮލަށްސަވާރުވުން . ބޮޑުބަރަނި . ބޮޑުފަނި . ބޯވިއްދާ . ކަށިނަރު . ކަނޑި އެނބުރުން . ކަންނެތްނޮޅި . ކަޖޫ . ކާށި . ކާލި . ކުޅުދުއްފުށީފޫ . ކެނބުއެޅުން . ކޭހުސޭނު . ކޮރުދަން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ