...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަނބުރައިލުން
މ.
(1) ގޮސްގޮސްފައި އެހެންފަރާތަކަށް އެނބުރުން.
(2) ދޯނިފަހަރުފަދަތަކެތި ދުއްވާ ކޮޅުނޫން އެހެންފަރާތަކަށް ދިރުނބާކޮޅު ފިރައިލުން.
(3) މީހަކު ހައްލައިގެން ތިމާގެ މަޤްޞަދަށް އެމީހަކު ތަބާކުރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހެއްލުން . ބޮލަށްސަވާރުވުން . އެކޮޅުކޮޅުންޖެހުން . ވައިކޮޅުކުރުން . މޮޔަހެއްލުން . ފުއްއެނބުރުން . ދަޅައެނބުރުން . ގޯޅިއެޅުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ