...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަނބުމަސާލަ
ނ.
ތުނޑުތުނޑުލީ ފަތެއްހެން ހުންނަ ފަތުގައި ރޫޖެހިފައި ހުންނަ ބާވަތެއްގެ ބަގީޗާ ގަހެއް.
މީގެފަތްބައެއް މީހުންކާ އެއްޗެއްސަށާއި އަސާރައަށް ލައި އުޅެއެވެ.
މިފަތުގައި އޯބަތްވަސްޒާތުގެ ވަހެއްހުރެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރެހާކުރުގެސް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ