...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަނދަވަޅަށްވެއްޓުން
މ.
(1) ކޮނެފައި ހުންނަ އަނދަވަޅަށް ގަނބައިގަތުން.
(2) މަޖާޒު:
ނުދެނެހުރެ ކެހިވެރިކަމެއްގެ ތެރެއަށް ވަދެވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ