...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަނދަވަޅު
ންނަ ކުޑަ ވަޅެއް.
ކެޔޮވަޅަށް ދުންލާނީ މިވަޅުގައި ކެޔޮފަތް ފަދައެއްޗެއް އަންދައިގެންނެވެ.
(2) މީހުން ވައްޓައިލުމަށްޓަކައި، ދިގުކޮށް ކޮނެމަތިން ފަތްއަޅައި، ފަސްލައި މަތި އޮމާން ކޮށްފައި ހުންނަ ވަޅު.
(3) މަޖާޒު:
މީހުނަށް ބޮނޑިދޭން ރާވާ ކެހިވެރިކަމުގެ ރޭވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަނދަވަޅަ . އަނދޮވަޅޮ . ގަނބާވަޅު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ