...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަނދިރިއަނދިރީން
ްތިރިމަހާރަދުން ޝަހީދުކޮށް ރަސްކަމަށް ވެރިވީއެވެ.
މީނާމަރުއްވައި ރާއްޖެ އިސްލާމް ކުރެއްވީ އައްސުލްޠާނުލްޣާޒީ މުޙައްމަދު ތަކުރުފާނުލް އަޢުޡަމް ސިރީ ސަވާދީއްތަ މަހާރަދުންނެވެ.
މީނާ ރަސްކަންކުރީ 569ހ.
އިން 189ހ.
އަށެވެ.
އެއީ ގާތްތަނޑަކަށް ސޯޅައަހަރުވާދެނެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ