...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަނދުން
ނ.
(1) ގަލަދުން.
(2) ތެޔޮބައްތީން އެއްޗަކަށް އަރުވައިފައި ހުންނަ ދުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބެރުހަމުނާ . ކުނބުނެގުން . ކުނބުލި . ކުފި . ކޫރު . އަނދަނެކަންޏެކެ . އަނދުންބޯދި . އަނދުންކަށި . އަނދުންކޫރު . އަނދުންއުރަ . އަނދުންއެރުވުން . އަނދުންއެޅުވުން . އަނދުންވަރުނަ . އަނދުންމިރުސް . އަނދުންމުށިގަނޑު . އަނދެނެކާނު . އެސްފިނޮޅި . މުޑުދާސް . ފަތްމިނިބިބީ . ދަވާދު . ދިހުންކުލަ . ދޭދެ . ދޭދޭ . ތިއްތި . ތިއްތިޖެހުން . ލިޔާދަވާދު . ލޮއްލޯ . ގަލަދުން . ގަލަދުން ކަށި . ގަލަދުން އަޅާކަށި . ގަލަދުން އުރަ . ގަލަދުން ދަޅު . ގަޖަރާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ