...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަނދުން މިޔަރު
ނ.
އަތޮޅޫން ބޭރު މާކަނޑުތަކުގައި ދިރިއުޅޭ މިޔަރެއް.
މިއީ ހިމަ ތޮޅި، ތުންދިގުކޮށް ހުންނަ މިޔަރެކެވެ.
މިއީ ޢާއްމުގޮތެއްގައި މަޑުން ދަތުރުކޮށް އުޅޭ މިޔަރެކެވެ.
ނަމަވެސް ސިހޭފަދަ ކަމެއްދިމާވުމުން އާދަޔާ ޚިލާފަށް މާބާރަށް ދުވާކަމަށް ވެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ