...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަނދުންހުލި
ނ.
ލޮލުގެ ތިރީރަވައިގައި ނަގާ ބަލިކަމެއް.
މިހުންނަނީ ބިއްސެއްހެން ނުވަތަ ކުޑަމުލިއްސެއް ހެންނެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކުނބުލި . ކުފި . އަނދަނެކަންޏެކެ . އަނދެނެކާނު . އެސްފިނޮޅި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ