...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަނދުންއެޅުވުން
މ.
(1) ލޮލުގެ ތިރީރަވައިގައި އިނގިލި ކުރިން ނުވަތަ ކަށިން އަނދުން ހާކައިދިނުން.
(2) މަޖާޒު:
ތިމާގެ ބޭނުމެއް ފުއްދުމަށްޓަކައި އަނެކަކަށް ޙަޤީޤަތް އޮޅުވައިލައިގެން ކަމެއްކުރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ