...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަނދުންދަވާދު
ނ.
ކާށިތެލުގެ އަނދުނާއި، އަދިވެސް ބައެއްތަކެތި ބޭސްގަށާ ހަނަކަށް އަޅައިގެން ފެންއަޅައި އެތައްގަޑިއެއްގެއިރުވާދެންގަށައި ކަފާސްލައިގެންއަޅާ ދަވާދު.
މިއަށްޖަހާނީ ވަކިގޮތަކަށް ކައްކައިފައި ހުންނަ ރާހުތެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ