...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަނގަ
) މުލިއްސާއި ގަނޑު ފަދަ އެއްޗެހި ފަޅައިގެންގޮސް އެތެރޭން އެއްޗެހި ނުކުންނަތަން.
(4) އެތެރެއަށް އެއްޗެހި އެޅޭނޭހެން ނުވަތަ އެތެރޭގައި ހުސްތަން އޮންނާނޭހެން ހުންނަ ތަކެތީގެ ތެރެޔަށް އެއްޗެހި އަޅައި ނެރެހެދޭނޭގޮތަށް ކަނޑައިފައި ނުވަތަ ކެނޑިފައި އޮންނަ ތަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނޑަސްތުންވުން . ހަނުހިމޭން . ހަނުހިމޭންކަން . ހަނުހިމޭންވުން . ހަނުހުރުން . ހަންޑިޓައްކެނޑުން . ހަންޓޯޓޯ . ހަންޓޯޓޯވުން . ހަރާންފަދަތޯއްޗެއް . ހަބަ . ހަބައެޅުން . ހަކިގޮޅާ . ހައްޕު . ހައްޕުނޑު . ހިނގަމަސް . ހިނި . ހިނިހަރުބަވާސީ . ހިނިއައުން . ހިނިތުންކުރުން . ހިނިތުންވުން . ހިރު . ހިލުން . ހުނގުމަސް . ހުނިބޮލި . ހުނިލުން . ހުނުން . ހުއިފަތުހިކާ . ހުތުރުބަސް . ހޫނުބޮނޑި . ހޭނ . ހޮޑު . ހޮޑުލުން . ހޮޑުލެވުން . ނަލަމަރިޔަން . ނާށިތާރަ . ނާޅު . ނިލޫބޮނދަ . ނޭވާހޮޅިޔަށް އެޅުން . ރަހައައުން . ރަންގެރި . ރަކަ . ރަތްދަތިމުޑު . ރާއުނދުން . ރާވެރިމަސް . ރޮނގުދެމިކާޅު . ރޮނޑު . ބަނޑިޔާ . ބަނޑިޔާބުރި . ބަންޑުން . ބަންޑުންކުރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ