...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަނގަ އިތާވުން
މ.
(1) ރަކިވުން ފަދަ ތިމާ ދެރަވާނޭ ކަމެއްވުމުގެ ސަބަބުން ވައްތަރަކަށް އަނގަހުޅުވިފައި ހުރުން.
(2) މަޖާޒު:
މާބޮޑަށް ރަކިވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އިތާވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ