...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަނގަހެދުން
މ.
އެއްޗެހި ކިޔާއިރު ނުވަތަ ކާއިރު އަނގަޔަށް ގޮތްގޮތްހެދުން.
މިއީ އެއްޗެހި ކިޔާއިރު އެކިއެކި މަޚުރަޖު ނެރޭންވެގެން ހަދާގޮތެކެވެ.
އެއްޗެއް ކާއިރުގައިނަމަ އޭގައި ދޭރަހައެއްގެ ސަބަބުން ހެދޭގޮތެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ