...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަނގަރަކާ
ނ.
ބޮޑުމުސްކުޅި ބޭކަލުންގެ ޚާއްޞަ ރަސްމީ ލިބާހެއް.
މިއީ ކަކުލަށްވުރެ ތަންކޮޅެއް މައްޗަށް ހުންނަ ބަނޑުފެޅި ލިބާހެކެވެ.
މީގެއަތުކުރީގައި އޮންނާނީ ސަންޖާބު އަޅައިފައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަނގަރަކާކޮޅު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ