...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަނގަކޮޅު
ނ.
(1) އަނގަ ހުންނަ ކޮޅު.
މަޖާޒު:
(2) ރަކިވެފައި ނުވަތަ ޙައިރާންވެފައިވާ މީހާގެ އަނގަ.
މިބަސް ބުނަނީ މަލާމާތުގެ ގޮތުންނެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ