...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަނގައޮރިކުރުން
މ.
(1) ތިރީތުންފަތު ދަށަށް ދޫލައްވައިފައި އަޑެއް ގޮއްވުމާ އެކުއަނގައިން ވައްތަރެއް ޖެއްސުން.
(2) މީދާގޮއްވާ ޚާއްޞަ އަޑެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ