...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަނގަމަތި
ނ.
(1) އަނގަޔަށްވާ ހިސާބުގެ ބޭރު.
(2) ނެރާއި ކަނޑިންމަ ފަދަ ތަންތާނގެ ކުރިމަތި.
(3) ނއ.
މަތިނުޖަހައިހުރި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަކިގޮޅާ . ހިނިތުންކުރުން . ހިނިތުންވުން . ބޮޑުހިޔާކުރުން . ކަނޑުމޫނު . ކަފުލޯދުންމާރި . ކުޑާރަން . ކެޑެބޯ . އަނގޮޅި . މަތި . މަތިޖެހުން . މުޅިފަންގި . ދުންމާރި . ތާސް . ލޯވަށި . ޖަގު . ޖާޑި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ