...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަނގަފާރު
ނ.
އަނގަޔަށް ޖެހޭ ބައްޔެއް.
މިބަލިޖެހެނީ ވިޓަމިންބީގެ ބައި މަދުވުމުން ނެވެ.
މިބަލި ޖެހުމުން އަނގައިގެ ތެރެ ހުންނާނީ ފާރުވެފައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަނގަފާރުއެޅުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ