...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަނގުނު
ނ.
އުނދޯލީގެ ދެކޮޅުގައި ދަށުން އަޅައިފައި އޮންނަ ދެވާލު.
އުނދޯލިއެލުވައިފައި ހުންނަނީ މީގެދެކޮޅަށް ދެވައު ލައްވައިފައެވެ.
(2) ފިލައާއި ވަކަރު ފަދަ އެއްޗެހި ބަހައްޓާން ހުރަހަށް ބަންނަ ތަކެތި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހޯނު . ނަރަވެލި . އުނދޯލި . ވާލްފައް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ