...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަނގޮޅި
ނ.
ގޯޅިގޯޅިމަގަށް ފޫވެއްޓޭތާ އަނގަމަތި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަތަގޮޅިމަގު . ހޫރަހި . ބާރަގަން . އަނގިޅި . މަންމަންގަނޑު . މަންގަނޑު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ