...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަނގޮޓި
ނ.
ޒީނަތަށް އިނގިލީގައި އަޅާ ގަހަނާއެއް.
މީގައި ކުރެހުން އަޅައިފައިވެސް އެސް ޖަހާފައިވެސް ހުރެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރިބު . ބަނޑިޔާޖެހުން . ބޮޅުފަތިއަނގޮޓި . ކެއުޅަން . އަނގޮޓިޖެހުން . މާވައް . މުދައިށާ . މުދި . މުދިއިށާ . މުދިވައްޓާ . މުދު . ފިޔަރެސް އެރުވުން . ފުށަހި . ސުވޭހުގޮށް . ޓިނބުލި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ