...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަނގޮޓިވަޅު
ނ.
ތާކިހަލާއި ބޯހެދުންފަދަ ތަކެތީގައި ވައިވެއްދުމަށްޓަކައި ޓިނބުލި ހަރުކުރުމަށް ކަނޑާ ލޯވަޅު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރިބު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ