...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަނާ
ނ.
(1) އަހަރެންނޭ ބުނާބަސް.
މިބަސް ބޭނުންކުރަނީ ޅެންބަހުރުވައިގައެވެ.
(2) ރުފިޔާއެއްގެ ސޯޅަބައިކުޅައެއްބައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބައިއަނާ . މައުލޫދު . މިސްގާލު . ފިނިހަނގުރާމަ . ދެވަނަބޮޑުހަނގުރާމަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ