...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަނާމު
ނ.
ރޯދި ބަރަކާތަށް ނަގައި އުޅުނު ބޮޑުވަހުތާން.
މިވަހުތާން ނަގައިފައި ހުންނަނީ ރަށުގެ މަލަމަތިން ފެންވަރު ދިގުރުކަކަށް ނުވަތަ ގަހަކަށެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
މައުލޫދު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ