...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަނިޔާވެރި
ނއ.
(1) އަނިޔާ ކުރާ.
(2) ޢަދުލާއި ޚިލާފަށް ކަންތައް ކުރާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަނިޔާވެރިވުން . މުގު . ފިރުޢައުނު . ގަދަބަދަވިކަން . ގަދަބަދަވިވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ