...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަނު
ނ.
(1) ތިންމުގޯއްޔާއި މަންޑިފަދަ ބައެއްކަހަލަ ކުޅިވަރުތަކުގައި ކަނޑުގެ ނަމުގައި އަޅާ ރޮނގު.
(2) ފަންޑިތަވެރިން ފަންޑިތަ އަޅާބާވަތެއްގެ ރޮނގެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިންގުންތެރި . ހިންގުންތެރިން . ހިކަނދިފޭލި . ނިގާރަންފޮށި . ރޫބައިއެޅުން . ބުންލަބުޑި . އަލްޕަކާ . އުނަށްދޭފޭލި . އުނަގަނޑުރޮދިގަނޑު . އުނުއަނުން . އެންދުވުން . އެންދެވުން . މަހުބޫބުފޮށާ . މަހުފުލަށްފޭލިއަނުން . މުންޑު . މެދުފޭލި . ފަށުއިފައްޓު . ފަތިގަނޑު . ފޭލި . ފޮށާ . ޤިބުޠީން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ