...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަނެކުން
ނ.
އެހެން މީހުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހެއުމީސްވުން . ބަސްވިކުން . އަތްމަތިއަވަސްކަން . އަގުވަޒަންކުރުން . މަގުހުރިފާފަބޮލުއެޅުން . ދެއްކެންއުޅުން . ތޫނުފިލިކަން . ގޮވެލި ގޮވުން . ސަމާސާކުރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ