...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަނެއްކާ
ނ.
(1) އަނެއްފަހަރު.
(2) އ.
ސަމާލު ކުރުވުމުގެގޮތުން ބުނާބަހެއް.
މިސާލު:
އަނެއްކާ އެވަނީ ކީއްބާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިނގާޞަލަވާތް . ރަންމަތީލުން . ބަލިހަލާލުން . އަނެއްކާ . އަލުން . އާއޮޑިކުރުން . ވަރުލައި ގަންނަންޏާ ބޮޑު އިހާ ޖަހާނެއެވެ . ވަރުލައިގަތުން . މޮޔަގަނޑުހަލައިލުން . ދެމާނަބަސް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ