...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަނޯނާ
ާގެ ބާވަތެއް.
މިއީ އަތާ ޢާއިލާގައި ހިމެނޭ މޭވާއެކެވެ.
މިމޭވާ އަތައަށްވުރެ ބޮޑުވެފައި ރަހަތަފާތު ވާނެއެވެ.
މީގެ ތޮށިގަނޑުގެ ބޭރުގައި ހަރުނޫން ކަށީތަކެއް ކަހަލަ ބައެއް ހުންނާނެއެވެ.
މިއީ އޮށްގިނަ މޭވޭއެކެވެ.
އޮށް ހުންނަނީ ކުކުޅުބިސް ބުރަށް ކަޅުކުލައިގައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަނައުނާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ