...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަން
ނ.
ތިމާދޭ އެއްޗެއްގައި އަނެކާހިފާން ކުރާ އަމުރު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނާއެޅުން . ހަނިހަނި . ހަން . ހަންޑި . ހަންޑިހުނިގޮނޑި . ހަންޑިކެޔޮ . ހަންޑިއުޅައު . ހަންޑިމޮޔަ . ހަންޖެހުން . ހަރަމަލި . ހަރީރާ . ހަރުބޭސް . ހަރުވަރު . ހަރުވާޅު . ހަރުވާޅު ދާގަނޑު . ހަބަރުބޭ . ހަބަރުބޭހެދުން . ހަބަދަ . ހައިޑުރޯގުރަފީ . ހައުޅާބައިން . ހައުޅާބައިންޖެހުން . ހައްދުބުޑު . ހައްދެވި . ހައްޕު . ހައްޕުކިއުން . ހަވަރުއޮޑި . ހަވަރުތުންފުހި . ހަވެދަނޑިކާނަ . ހަވޭލި . ހަމަރޯޅި . ހަމަވައިގައިޖެހުން . ހަތަރުހިތި . ހަތަރުބޯފޮޅި . ހަތަރުފަތިފޭލި . ހަތި . ހަތްރީތި . ހަތްދެރި . ހަތްތެލި . ހަލާދަނޑީގެ ދެކޮޅު ބަލާށެވެ. . ހަޑަގަތާނަ . ހާރު . ހާގެރަ . ހާސިލުމާސިލު . ހާސްވަޅު . ހާޒިރު . ހިނިއަންނަ ކަހަލަ . ހިނެވެނި . ހިކިހިތްވަރު . ހިކިހިތްވަރު އެރުން . ހިކިބިލަމަގު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ