...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަންހެނުން
ނ.
(1) އިންސާނުންގެ ދަރިމައިވާ ބާވަތުގެ ގިނަމީހުންނަށް ކިޔާނަން.
(2) އަނބިމީހާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަންޑިއުޅައު . ހަންޑިމޮޔަ . ހަރީރާ . ހަރުބޭސް . ހަބަރުބޭ . ހަބަރުބޭހެދުން . ހައްދެވި . ހަތަރުފަތިފޭލި . ހަތްރީތި . ހާރު . ހާގެރަ . ހިކިބިލަމަގު . ހިއްޕި . ހިޔަލަ . ހީލި . ހީލިއެރުން . ހުބޮށި . ހުޅި . ހުއްޔެ . ހުދުރާތް . ހޭމަސް ހެލުން . ހޭތް . ހޮރު . ހޯރަފިޔަޔަށް ގެތުން . ނަންބަރުހެދުން . ނަމާދުފޮށާ . ނަތު . ނަގަންބަރު . ނަގުލުންލޮނުވިއްސި . ނާސިހެދުން . ނާސިކުޅި . ނާސިގެ . ނުލިބިގެންވާތާވި . ރަނބަ . ރަނބަހެލުވުން . ރަނޑު . ރަނޑުކަން . ރަނޑުވުން . ރަނާ . ރަތްރުމާ . ރަތްވިލާދާރި . ރަތްވިލާސާޓަނު . ރަސްރަނި . ރުމާފަޅިއޮޅުން . ރުމާފަޅި . ރެކިބީފާނު . ރޭމަގު ހިނގުން . ރޭދަލާދިއުން . ބަށި . ބަނދަރުން ކައްސާލި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ