...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަންހެންކަން
ނ.
(1) އަންހެނެއްގައި ހުންނާންވީ ސިފަތައް.
(2) އަންހެނުންގެ ވައްޓާފާޅި.
(3) އަންހެނުންގެ ޝަހުވާނީ ބާރު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިވިއަގު . ބައްދު . ކަށްވަޅު . ކޭލި . އަގު . ތޯލި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ